اختصاصی بررسی بازیکن

📣بریم سراغ بررسی کارت فلشبک CHIELLINI(کیلینی)😍😍
_______________
Pace:85
سرعت91😁و شتاب76🤦‍♂برای یک دفاع تقریبا فاجعه می باشد❌👍
_______________
Shooting:53
همه استت های کیلینی به غیر از قدرت شوت89👌افتضاح می باشند به طوری که هیج کدام از آنان به بالای عدد 60 نرسیده اند❌😔
________________
Dribbling:80
چابکی73،تعادل73😞،کنترل توپ78🤨،دریبل زنی76 از نقاط ضعف این بازیکن می باشد❌😢البته از ری اکشن99🔥و خونسردی99☺️هم نباید غافل بشیم✅😊
_________________
Passing:78
کیلینی دارای بینایی67🤓،سانترکردن72،دقت در ضربه ایستگاهی41🤮،پاس کوتاه87🤗،پاس بلند87 و پاس کات دار80🙃می باشد✅❌🤔
________________
Defending:98
قطع توپ95🥳،دقت در ضربه سر90،آگاهی دفاعی99😎،تکل ایستاده99🔥و تکل نشسته96 او را تبدیل به یک دفاع کاربلد و استوار خواهد کرد✅✌️
________________
Physical:98
پرش99😚،قدرت بدنی99💪و پرخاشگری99😡کیلینی را تبدیل به یک غول مرحله آخر خواهند کرد✅😤استقامت70😩نیز تاثیر منفی بر عملکرد او خواهد گذاشت❌
________________
ارزش این اس بی سی تا به این لحظه:70K

کم استایل پیشنهادی:ENGINE

Skillmoves:⭐️⭐️
Weakfoot:⭐️⭐️⭐️
پای اصلی:چپ پا✅
قد:187cm
وزن:85kg
Attaking/Defending
MEDIUM/HIGH
چهره کیلینی در فیفا۲۰ واقعی می باشد✅

‼️کارت فلشبک کیلینی با کمبود استقامت، شتاب و تعادل مواجه است ولیکن استت های فوق العاده او در سایر بخش ها،نقص های او را به درستی می پوشاند👍پس اگر که تیم سری آ بسته اید حتما این اس بی سی را تکمیل کنید✅🤟👊

خرید کوین فیفا