اختصاصی بررسی بازیکن

📣بریم سراغ بررسی کارت RTTF یوسف اِتال😍
_______________
Pace:94
شتاب95🔥 و سرعت94😎 برای یک دفاع راست فوق العاده ست✅✌️
_______________
Shooting:73
همانطور که پیشبینی میشد استت های اتال در این بخش باید فاجعه باشد❌😕
________________
Dribbling:85
اتال دارای چابکی84،تعادل83🥳،ری اکشن82😬،کنترل توپ84،دریبل زنی87🔥و خونسردی80☺️ می باشد،تمامی این آپشن ها با هم باعث میشود که بتوان حساب خوبی بر او باز کنیم✅😁😍
_________________
Passing:77
سانترکردن80🙂و پاس کوتاه80 تنها استت هایی هست که میتوان به ان دل خوش بود✅😊
________________
Defending:77
قطع توپ79😑،تکل ایستاده81 و تکل نشسته80 از نقاط قوت این بازیکن می باشد✅😏 دقت در ضربه سر و آگاهی دفاعی هم که دیگه نگم براتون❌😤
________________
Physical:76
استقامت80 و پرخاشگری82😡 تقریبا قابل قبول هستند✅ پرش75 و قدرت بدنی72💪هم از نقاط ضعف اتال می باشند❌
________________
قیمت این SBC تا به این لحظه:
28k
کم استایل پیشنهادی:Anchor😍

Skillmoves:⭐️⭐️⭐️⭐️
Weakfoot:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
پست:RB(دفاع راست)
پای اصلی:راست پا✅
قد:175cm
وزن:66kg
ملیت:الجزایر❌😐
Attaking/Defending
HIGH/MEDIUM
چهره اتال در فیفا۲۱ واقعی نمی باشد❌

‼️کارت بدی نیست اما احتمال زیاد این کارت میتونه ارتقا پیدا کنه،بنابراین چنان چه میتوانید جایی برای این کارت در تیم خود پیدا کنید(با توجه به ملیت و لیگ باشگاهی😒) و این ریسک رو به جون میخرید که بتونه اورال این کارت ارتقا پیدا کنه🤤 قطعا انجام این اس بی سی پیشنهاد خواهد شد✅🤟👊

 

خرید کوین فیفا