آموزشی

در این پست اتفاقاتی که به صورت روتین داخل بازی میفته رو براتون مشخص کردیم:

🔆شنبه:
1⃣آخرین فرصت ثبت نام در ویکند ساعت ۱۰:۳۰ صبح
2⃣ اس بی سی ساعت ۹:۳۰ شب

🔆 یکشنبه:
1⃣اس بی سی ساعت ۹:۳۰ شب

🔆دوشنبه:
1⃣اتمام امتیاز گیری اسکواد بتل ساعت ۳:۲۵ صبح
2⃣جوایز اسکواد بتل ساعت ۳:۳۰ صبح
3⃣ شروع امتیاز گیری برای اسکواد بتل بعدی ساعت ۳:۳۵ صبح
4⃣اتمام ویکند ساعت ۱۰:۲۰ صبح
5⃣گاهی POTM ساعت ۶ یا ۶:۳۰ عصر
6⃣اس بی سی ساعت ۹:۳۰ شب

🔆سه شنبه:
1⃣اس بی سی ساعت ۹:۳۰ شب
2⃣مارکی مچ آپ UCL ساعت ۹:۳۰ شب

🔆چهارشنبه:
1⃣گاهی POTM ساعت ۶ یا ۶:۳۰ عصر
2⃣معرفی TOTW ساعت ۶ یا ۶:۳۰ عصر
3⃣ قرار گرفتن TOTW در پک ها ساعت ۹:۳۰ شب
4⃣اس بی سی ساعت ۹:۳۰ شب

🔆پنجشنبه :
1⃣جوایز رایولز ساعت ۱۰:۳۰ صبح
2⃣جوایز ویکند ساعت ۱۱:۳۰ صبح
3⃣گاهی POTM ساعت ۳ یا ۶ عصر
4⃣مارکی مچ آپ ساعت ۹:۳۰ شب

🔆جمعه :
1⃣ شروع ویکند ساعت ۱۰:۳۰ صبح
2⃣شروع پرومو ها ساعت ۹:۳۰ شب
3⃣اگر POTM بخواد بیاد ساعت ۳ یا ۶ عصر یا ۹:۳۰ شب

البته در نظر تایم داشته باشید تمام ساعت های ذکر شده ممکنه دستخوش تغییر بشن.

منبع= فات پلاس

خرید کوین فیفا