اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو توتس CORREA😍
~~~~~~~
PERFECT PASSING
‼️هفت پاس گل در مسابقات
Live FUT Friendly: Community Challenge
کسب کنید ✅👌
~~~~~~~
FINEST FINISH
‼️پنج گل کات دار(R1+شوت) در مسابقات
Live FUT Friendly: Community Challenge
به ثمر برسانید✅😏
~~~~~~
SEASONED SCORER
‼️چهارده گل در مسابقات
Live FUT Friendly: Community Challenge
به ثمر برسانید ✅✌️
~~~~~~~
WINNING WAYS
‼️هشت بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Community Challenge
با پیروزی به اتمام برسانید ✅😉
~~~~~~~
SCORING STREAK
‼️یک گل در دوازده بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Community Challenge
به ثمر برسانید✅🔥
~~~~~~~

خرید کوین فیفا