اختصاصی ترجمه
ترجمه تکمیل کردن آبجکتیو تیمو ورنر😍😍
____________
FAST FINISHER
‼️در سه مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL یا بالاتر)،در هر بازی توسط بازیکنانی با حداقل PACE:90 یک گل به ثمر برسانید✅👌
____________
PASSING PLAY
‼️در دو مسابقه رایولز،در هر بازی توسط بازیکنان با حداقل ⭐️⭐️⭐️⭐️WEAK FOOT یا بیشتر یک پاس گل کسب کنید✅👍
____________
GERMAN GOAL-GETTER
‼️در هر تعداد مسابقه رایولز،توسط مهاجمان(CF,ST)آلمانی ده گل به ثمر برسانید✅😏
____________
FINESSE FINISHER
‼️در پنج مسابقه رایولز که در آن پیروز میشوید،در هر بازی توسط مهاجمان(ST,CF)لیگ جزیره یک گل به صورت شوتR1 به ثمر برسانید✅🔥
____________

 

خرید کوین فیفا