اختصاصی ترجمه

ترجمه ابجکتیو کارت سامرهیت SEMEDO(سمدو)
_______________________
PORTUGUESE PASSER
‼️در دو مسابقه رایولز،توسط بازیکنان پرتغالی در هر بازی یک پاس گل کسب کنید✅😏
_______________________
DEFENSIVE DELIVERY
‼️دو پاس گل در هر تعداد مسابقه رایولز،توسط مدافعان(CB,LB,RB)کسب کنید✅😉
_______________________
SCORING IN SPAIN
‼️در هر تعداد مسابقه رایولز،ده گل توسط بازیکنان لالیگایی به ثمر برسانید✅🤗
_______________________
LIGHT-UP LALIGA
در پنج مسابقه رایولز که در آن پیرو میشوید،در هر بازی توسط بازیکنان لالیگایی یک گل به ثمر برسانید✅🔥
_______________________

 

خرید کوین فیفا