اختصاصی ترجمه آبجکتیو
ترجمه تکمیل کردن آبجکتیو کارت لروی سانه😍😍
____________________
SKILLED SETUP
‼️در دو مسابقه رایولز یا اسکواد بتل (حداقل سطح PROFESSIONAL یا بالاتر)،در هر بازی توسط بازیکنانی با حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️SKILL MOVES یا بیشتر یک پاس گل کسب کنید✅👍
____________________
TWO TITLES
‼️در دو مسابقه رایولز، در هر بازی توسط بازیکنان لیگ جزیره یک گل و یک پاس گل کسب کنید✅👌
____________________
MAKING MOVES
‼️در هر تعداد مسابقه رایولز،ده گل توسط بازیکنان بوندسلیگایی به ثمر برسانید✅😏
____________________
GERMAN GOALES
‼️در شش مسابقه رایولز که در آن پیروز میشوید،در هر بازی توسط بازیکنان با ملیت آلمانی یک گل به ثمر برسانید✅🔥
____________________

 

خرید کوین فیفا