اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو فات برثدی HUNTELAAR😍
~~~~~~
PASSER PERSONIFIED
‼️چهار پاس گل به صورت پاس عمق(🔺)توسط مهاجمان(ST,CF) در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید ✅👌
~~~~~~
LONG RANGER
‼️دو گل از خارج از محوطه جریمه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید ✅😏
~~~~~~
GOAL GETTER
‼️هشت گل توسط بازیکنان هلندی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید ✅✌️
~~~~~~
WONDERFUL WINS
‼️هفت بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید ✅😉
~~~~~~
STEADY SCORER
‼️یک گل در سیزده بازی جداگانه توسط بازیکنان بوندسلیگا
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید
~~~~~~

خرید کوین فیفا