آخرین اخبار ترجمه

ترجمه آبجکتیو فیوچر استارز GOUIRI 🔥🔥
~~~~~
LEARNING IN LYON
‼️یک گل از خارج از محوطه جریمه در دو بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Ligue 1 Liaisons
به ثمر برسانید ✅
~~~~~
NICE PLAY
‼️سه پاس توسط بازیکنان فرانسوی در مسابقات
Live FUT Friendly: Ligue 1 Liaisons
کسب کنید ✅
~~~~~
FUTURE SUCCESS
‼️چهار بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Ligue 1 Liaisons
با پیروزی به اتمام برسانید ✅
~~~~~
GIFTED GOUIRI
‼️یک گل توسط بازیکنان لیگ فرانسه در ده بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Ligue 1 Liaisons
به ثمر برسانید ✅
~~~~~

فروش کوین فیفا