اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو کارت هالووین موکیِلِه🔥🔥

BUNDESLIGA BASE
‼️شش مسابقه را در بخش
FUT Friendly: Rulebreakers Classic را پیروز شوید✅😍
______________________
DEFENSIVE DELIVERY
‼️پنج پاس گل توسط دفاعان فرانسوی(RB,CB,LB) در مسابقات
FUT Friendly: Rulebreakers Classic
کسب کنید✅😊
______________________
CROSSING CHARM
‼️چهار پاس گل توسط بازیکنان بوندسلیگایی به صورت سانتر در مسابقات
FUT Friendly: Rulebreakers Classic
کسب کنید✅😉
______________________
GOAL GLUT
‼️دوازده گل توسط بازیکنان لیگ بوندسلیگا در مسابقات
FUT Friendly: Rulebreakers Classic
به ثمر برسانید✅😏
______________________
FRENCH FINISHING
‼️در شش مسابقه
FUT Friendly: Rulebreakers Classic
توسط بازیکنان فرانسوی یک گل در هر بازی به ثمر برسانید✅🔥
______________________
خرید کوین فیفا