اختصاصی ترجمه
ترجمه کارت LEAGUE OBJECTIVES گِدِس😍
______________
LALIGA WINS
‼️پانزده بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید.باید در ترکیب فیکس خود از یازده بازیکن لالیگایی استفاده کنید ✅🤩
_______________
SCORING PROWESS
‼️سی گل توسط بازیکنان لالیگایی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅🙏
_______________
ASSIST KINGS
‼️یک پاس گل در بیست بازی توسط بازیکنان لالیگایی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید✅😉
_______________
LALIGA RANGE
‼️یک گل از خارج از محوطه جریمه در چهار بازی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅😋
_______________
FEELING FINESSE
‼️ یک گل حرفه ای(R1+شوت) در شش بازی توسط بازیکنان لالیگایی در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅🔥
_______________

خرید کوین فیفا