اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو FOUNDATIONS کارت های WANYAMA_GYAU_AURO 😍
~~~~~~~~~~
FINE FINISHER
‼️دوازده گل حرفه ای(R1+شوت)توسط بازیکنان لیگ MLS در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید؛در ترکیب فیکس خود حداقل از یازده بازیکن لیگ MLS استفاده کنید✅👌
~~~~~~~~~~
ASSISTANCE REQUIRED
‼️شش پاس گل به صورت سانتر(🔴) توسط بازیکنان لیگ MLS در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید؛در ترکیب فیکس خود حداقل از یازده بازیکن لیگ MLS استفاده کنید ✅😏
~~~~~~~~~~
PLAYING TIME
‼️هجده بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به اتمام برسانید؛باید در ترکیب فیکس خود حداقل از یازده بازیکن لیگ MLS استفاده کنید✅✌️
~~~~~~~~~~
WINNING STREAK
‼️هشت بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید؛ باید در ترکیب فیکس خود حداقل از یازده بازیکن لیگ MLS استفاده کنید ✅😉
~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا