اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو ICON SWAPS LALIGA😍
_______________
WIN 6
شش بازی را در مسابقات
Live fut friendly: One league
با پیروزی به اتمام برسانید.باید حداقل هفت بازیکن لالیگایی که فرست اونر(صاحب اول کارت ها خودتون باشید) در ترکیب داشته باشید✅😎
_______________
SCORE 10
‼️در ۱۰ بازی جداگانه یک گل توسط بازیکنان لالیگایی در مسابقات
Live fut friendly: one league
به ثمر برسانید✅👍
________________
ASSIST 5
‼ در پنج بازی جداگانه توسط بازیکنان لالیگایی یک پاس گل به صورت پاس عمق(🔺) در مسابقات
Live fut friendly: one league
کسب کنید✅😊
________________

خرید کوین فیفا