اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو ICON SWAPS PL😍
___________
WIN 6
شش بازی را در مسابقات
Live fut friendly: One league
با پیروزی به اتمام برسانید.باید حداقل هفت بازیکن لیگ جزیره که فرست اونر(صاحب اول کارت ها خودتون باشید) در ترکیب داشته باشید✅😎
___________
SCORE 10
‼️در ۱۰ بازی جداگانه یک گل توسط بازیکنان لیگ جزیره در مسابقات
Live fut friendly: one league
به ثمر برسانید✅👍
____________
ASSIST 5
‼️در پنج بازی جداگانه توسط بازیکنان لیگ جزیره یک پاس گل به صورت پاس عمق(🔺) در مسابقات
Live fut friendly: one league
کسب کنید✅😊
____________

خرید کوین فیفا