اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو LEAGUE PLAYER آسنسیو😍
~~~~~~~
LALIGA WINS
‼️پانزده بازی را در در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید؛در ترکیب شروع خود از یازده بازیکن لالیگا استفاده کنید✅👌
~~~~~~~
SCORING PROWESS
‼️سی گل در توسط بازیکنان لالیگا در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅😏
~~~~~~~
ASSIST KINGS
‼️بیست پاس گل توسط بازیکنان لالیگا در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید✅✌️
~~~~~~~
LALIGA RANGE
‼️یک گل از خارج از محوطه جریمه در چهار بازی جداگانه توسط بازیکنان لالیگا در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید ✅😉
~~~~~~~
FINESSE TOUCH
‼️یک گل حرفه ای(R1+شوت) توسط بازیکنان لالیگا در شش بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅🔥
~~~~~~~

خرید کوین فیفا