اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو LEAGUE PLAYER نیدرلچند😍
~~~
BUNDESLIGA WINS
‼️پانزده بازی را در در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
با پیروزی به اتمام برسانید؛در ترکیب شروع خود از یازده بازیکن بوندسلیگا استفاده کنید✅👌
~~~
SCORING PROWESS
‼️سی گل در توسط بازیکنان بوندسلیگا در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅😏
~~~
ASSIST KINGS
‼️بیست پاس گل توسط بازیکنان بوندسلیگا در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید✅✌️
~~~
BUNDESLIGA RANGE
‼️یک گل از خارج از محوطه جریمه در چهار بازی جداگانه توسط بازیکنان بوندسلیگا در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید ✅😉
~~~
FINESSE TOUCH
‼️یک گل حرفه ای(R1+شوت) توسط بازیکنان بوندسلیگا در شش بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅🔥
~~~

خرید کوین فیفا