اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو LEAGUE PLAYER پاستوره😍
~~~~~~~~~~~
SERIE A WINS
‼️پانزده بازی را در در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به اتمام برسانید؛در ترکیب فیکس خود از یازده بازیکن سری آ استفاده کنید✅👌
~~~~~~~~~~~
SCORING PROWESS
‼️سی گل در توسط بازیکنان سری آ در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅😏
~~~~~~~~~~~
ASSIST KINGS
‼️بیست پاس گل توسط بازیکنان سری آ در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید✅✌️
~~~~~~~~~~~
THREAD THE NEEDLE
‼️یک پاس گل به صورت پاس عمق(🔺) در چهار بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
کسب کنید✅😉
~~~~~~~~~~~
FEELING FINESSE
‼️یک گل حرفه ای(R1+شوت) توسط بازیکنان سری آ در شش بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Managerial Masterpiece
به ثمر برسانید✅🔥
~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا