اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو WHAT IF گوندوزی 😍
~~~~~~~~~~~
DOUBLE TROUBLE
‼️دو گل در دو بازی جداگانه توسط بازیکنان بوندسلیگا در مسابقات
Live FUT Friendly: What If Classic
به ثمر برسانید✅👌
~~~~~~~~~~~
MATTÉO IN MIDFIELD
‼️یک گل در سه بازی جداگانه توسط هافبکان(CDM,CM,CAM) در مسابقات
Live FUT Friendly: What If Classic
به ثمر برسانید✅😏
~~~~~~~~~~~
AIMED ASSISTANCE
‼️پنج پاس گل توسط بازیکنان فرانسوی در مسابقات
Live FUT Friendly: What If Classic
کسب کنید✅✌️
~~~~~~~~~~~
FANTASTIC FIVE
‼️پنج بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: What If Classic
با پیروزی به اتمام برسانید✅😉
~~~~~~~~~~~
BERLIN BOOST
‼️یک گل توسط بازیکنان بوندسلیگا در ده بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: What If Classic
به ثمر برسانید✅🔥
~~~~~~~~~~~

خرید کوین فیفا