ترجمه شرایط گرفتن رایگان دو کارت فوت برثدی کودردوبا و باکایوکو

برای چالش باکایکو

1. با بازیکن فرانسوی که خداقل فیزیک 80 دارد در سه بازی رایولز پاس گل بدید
2. با بازیکن لیگ فرانسه که اسکیل 4* داره، در دوبازی مختلف رایولز گل فینس بزنید
3. با بازیکن فرانسوی که حداقل ویک فوت 4* داره در 5 بازی مختلف رایولز، 2 پاس گل بدهید
4. در 7 برد رایولز با هافبکی که ویک فوت 4* داره یک گل و یک پاس گل بدهید

برای کارت کوردوبا

1. در یک بازی اسکواد باتل با حداقل درجه سختی ورلد کلاس، 3 گل بزنید
2. با یک بازیکن کلمبیایی در 3 بازی مختلف رایولز با درجه سختی پرلد کلاس گل بزنید
3. در 5 برد اسکواد باتل ، با بازیکن بوندسلیگا که اسکیل 4* داره، 2 گل فینس بزنید
4. در 7 برد اسکواد باتل با مهاجمی که اسکیل و ویک فوت 4* داره، 2 گل داریون شوت بزنید.

 

خرید کوین فیفا