اختصاصی ترجمه
ترجمه آبجکتیو توتس سوسا😍
~~~~~
SÜPER LIG SETUP
‼️یک پاس گل توسط بازیکنان سوپر لیگ ترکیه در چهار بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح PROFESSIONAL ) یا رایولز کسب کنید ✅👌
~~~~~
STORIED SKILLS
‼️یک گل در دو بازی جداگانه توسط بازیکنان حداقل اسکیل موو ⭐️⭐️⭐️⭐️ در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح WORLD CLASS)
یا رایولز به ثمر برسانید ✅😏
~~~~
SUPER SQUAD
‼️یک گل حرفه ای (R1+شوت)در سه بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح PROFESSIONAL ) یا رایولز به ثمر برسانید؛باید در ترکیب فیکس خود حداقل از پنج بازیکن سوپر لیگ ترکیه استفاده کنید ✅✌️
~~~~~
ARGENTINIAN ARCHITECT
‼️یک پاس گل به صورت پاس عمق(🔺) توسط بازیکنان آرژانتینی در شش بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL)یا رایولز به ثمر برسانید و بازی را با پیروزی به اتمام برسانید ✅😉
~~~~~

خرید کوین فیفا