اختصاصی ترجمه

ترجمه ابجکتیو OTW کاماوینگا 🔥🔥

~~~~~~~~~~~~
MOVES TO MADRID
‼️یک گل توسط بازیکنان لالیگایی در دوازده بازی در مسابقات
Live FUT Friendly: New Allegiance
به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~~~~~
A PREMIER RETURN
‼️ده گل توسط بازیکنان لیگ جزیره در مسابقات
Live FUT Friendly: New Allegiance
به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~~~~~
A FRESH START IN FRANCE
‼️پنج پاس گل به صورت سانتر(⭕️) توسط بازیکنان لیگ فرانسه در مسابقات
Live FUT Friendly: New Allegiance
کسب کنید ✅
~~~~~~~~~~~~
WINNING RUSH
‼️نه بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: New Allegiance
با پیروزی به اتمام برسانید ✅
~~~~~~~~~~~~

فروش کوین فیفا