اختصاصی ترجمه

ترجمه ابجکتیو OTW کلایورت🔥🔥
~~~~~~~~~~~~
NEW IN NICE
‼️ده گل توسط بازیکنان لیگ فرانسه در اسکواد بتل(حداقل سطح SEMI PRO) یا رایولز به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~~~~~
LEAGUE LINKS
‼️پنج بازی را در اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL) یا رایولز با پیروزی به اتمام برسانید.باید حتما در ترکیب اصلی حداقل سه بازیکن از لیگ سری آ و حداقل سه بازیکن از لیگ فرانسه داشته باشید ✅
~~~~~~~~~~~~
THROUGH TALENT
‼️یک پاس گل به صورت پاس عمق (🔺)در چهار بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح SEMI PRO) یا رایولز کسب کنید ✅
~~~~~~~~~~~~
DOUBLE DUTCH
‼️دو گل در هر بازی توسط بازیکنان هلندی در سه مسابقه جداگانه اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL) یا رایولز به ثمر برسانید
~~~~~~~~~~~~

فروش کوین فیفا