اختصاصی ترجمه

ترجمه ابجکتیو RTTK آندره 🔥🔥
~~~~~~~~
LILLE LINK-UP
‼️یک پاس گل توسط بازیکنان فرانسوی در یازده بازی جداگانه در مسابقات
Live FUT Friendly: Group Stage Glory
کسب کنید ✅
~~~~~~~~
FINE FORM
‼️ده گل حرفه ای(R1+شوت) توسط بازیکنان لیگ فرانسه در مسابقات
Live FUT Friendly: Group Stage Glory
به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~
ATTACKING ANCHOR
‼️شش پاس گل توسط هافبک دفاعی ها (CDM) در مسابقات
Live FUT Friendly: Group Stage Glory
کسب کنید ✅
~~~~~~~~
WAY TO WIN
‼️نه بازی را در مسابقات
Live FUT Friendly: Group Stage Glory
با پیروزی به اتمام برسانید ✅
~~~~~~~~

فروش کوین فیفا