اختصاصی ترجمه

ترجمه ابجکتیو RTTK کروسه🔥🔥
~~~~~~~~
TOUCH OF QUALITY
‼️یک گل کات دار(R1+شوت) در سه بازی در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL) یا رایولز به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~
PINPOINT DELIVERY
‼️پنج پاس گل به صورت سانتر(🔴) در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL) یا رایولز کسب کنید ✅
~~~~~~~~
GERMAN GOAL-GETTER
‼️یک گل توسط هافبک های آلمانی(CDM,CM,CAM) در چهار بازی جداگانه در مسابقات اسکواد بتل(حداقل سطح PROFESSIONAL) یا رایولز به ثمر برسانید ✅
~~~~~~~~
BERLIN BATTLE
‼️ده بازی را در مسابقات اسکواد بتل (حداقل سطح PROFESSIONAL) یا رایولز به اتمام برسانید ✅
~~~~~~~~

فروش کوین فیفا