📢ترجمه کارت سامرهیت KUBO(کوبو)😍در بخش SEASON OBJECTIVES
________________________
KEY CROSSER
‼️در مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)،در هر بازی توسط بازیکنانی با حداقل ⭐️⭐️⭐️⭐️WEAKFOOT یک پاس گل به صورت سانتر کسب کنید✅😉
________________________
SKILLFUL SCORER
‼️در سه مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)،توسط بازیکنانی با حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️SKILLMOVESیک گل به ثمر برسانید✅👌
________________________
LALIGA LINK_UP
‼️در هر تعداد مسابقه رایولز یا اسکوار بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)،توسط بازیکن لالیگایی پانزده پاس گل به ثمر برسانید✅🤗
________________________
WINNING WINGER
‼️در نه مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)،در هر بازی توسط هافبکانی(CDM,CM,CAM)لالیگایی یک گل به ثمر برسانید✅🔥
________________________

خرید کوین فیفا