اختصاصی ترجمه
📢ترجمه آبجکتیو کارت سامرهیت کومن😎 در بخش SEASON OBJECTIVES
__________________
SKILLFUL SETUP
‼️در دو مسابقه رایولز،در هر بازی توسط بازیکنی با حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️SKILLMOVES یا بیشتر،در هر بازی یک پاس گل کسب کنید✅👌
__________________
COMPLETE QUICKNESS
‼️در یک مسابقه رایولز،توسط بازیکنی دارای حداقلPACE:92یا بیشتر یک گل و یک پاس گل کسب کنید✅😏
__________________
GOALS IN GERMANY
‼️در هر تعداد مسابقه رایولز،توسط بازیکنان لیگ بوندسلیگا ده گل به ثمر برسانید✅😊
__________________
FRENCH FINISHEE
‼️در پنج مسابقه رایولز که در آن پیروز میشوید،توسط بازیکنان فرانسوی یک گل به ثمر برسانید✅😉
_________________

خرید کوین فیفا