#اختصاصی
🔔ترجمه آبجکتیو کارت سامر هیتKESSIE(یانیک کِسیه)✌️در بخشSEASON OBJECTIVES
_______________________
PHYSICAL PASSER
‼️در دو مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)،در هر بازی توسط بازیکنانی با حداقلPHYSICAL:88یا بیشتر یک پاس گل کسب کنید✅😉
_______________________
RANGED ROCKET
‼️در دو مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطحPROFESSIONALیا بالاتر)،در هر بازی توسط بازیکنانی در لیگ سری آ یک گل از خارج محوطه جریمه به ثمر برسانید✅🔥
_______________________
SERIE A SCORER
‼️در هر تعداد مسابقه رایولز،توسط بازیکنانی از لیگ سری آ ده گل به ثمر برسانید✅😉
_______________________
MIDFIELD MAGIC
‼️در شش مسابقه رایولز که در آن پیروز میشوید،در هر بازی توسط هافبکانی(CM,CDM,CAM)یک گل و یک پاس گل کسب کنید✅😍
_______________________

 

خرید کوین فیفا