K N:
📢ترجمه کارتDilrosun🤗در بخش Season Objectives
________________
Academy Action
‼️در دو مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(در حداقل سطحProfessionalیا بالاتر)در هر بازی، یک گل توسط بازیکنی در آژاکس و پاس گلی توسط بازیکنی منچسترسیتی کسب کنید✅😊
________________
Blaze a Trail
‼️در چهار مسابقه رایولز یا اسکوادبتل(در حداقل سطحWorld classیا بالاتر)،در هر بازی یک گل و یک پاس گل توسط بازیکنی با حداقل ریتینگ pace:89 یا بیشتر🔥 کسب کنید✅😌
_________________
Dutch Delivey
‼️در دو مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(در حداقل سطحWorld Classیا بالاتر)در هر بازی یک پاس گل توسط بازیکنی آلمانی توسط پاس گل به صورت سانتر کردن کسب کنید✅😊
_________________
Dynamic Dilrosun
‼️در شش مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(در حداقل سطح World Classیا بالاتر)در هر بازی توسط بازیکنی در لیگ بوندسلیگا(در پست cm,cdm,cam)با حداقل⭐️⭐️⭐️⭐️Skillmovesیا بیشتر،گلی حرفه ای و زیبا به ثمر برسانید✅☺️