Laliga Liftoff
‼️توسط بازیکن های لیگ لالیگا در دو بازی رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطح Professionalیا بالاتر)سه گل در هر مسابقه کسب کنید✅😳✅
_______________________
Physical Forward
‼️در چهار بازی رایولز یا اسکود بتل(حداقل سطح Word Classیا بالاتر)،توسط هر بازیکنی که دارای Physical هشتاد یا بیشتر میباشد یک گل و یک پاس گل در هر مسابقه کسب کنید✅😑🔥
_______________________
Clean Sheet Success
‼️در یک مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطح Word Classیا بالاتر)با اختلاف حداقل دو گل و بدون هیچ گل خورده ای پیروزی کسب کنید🔥✅✅
_______________________
Magic Mariano
‼️در شش مسابقه رایولز یا اسکواد بتل(حداقل سطح Word Classیا بالاتر)یک گل زیبا و حرفه ای🔥🔥توسط یک بازیکن (⭐️⭐️⭐️⭐️یا بالاترWeak Foot)به ثمر رسانید و آن بازی را با پیروزی به اتمام برسانید✅😉☺️
_______________________

 خرید کوین فیفا