astilla Creator
‼️در دو مسابقه رایولز،توسط یک بازیکن اسپانیایی در هر مسابقه پاس گلی از نقطه کرنر یا اوت کسب کنید✅🔥😉
___________________
Defensive Delivery

‼️در سه مسابقه رایولز،توسط دفاع های اسپانیایی(RB,LB)در هر بازی یک پاس گل ثبت کنید✅🤗✅
___________________
Scoring Spaniard
‼️در چهار مسابقه رایولز،توسط بازیکنانی با (حداکثر⭐️⭐️⭐️Weak Foot)یک گل زیبا و حرفه ای یا بیشتر🔥🔥در هر بازی کسب کنید✅😏😑
___________________
Laliga Lighting
‼️در هشت مسابقه رایولز،توسط بازیکنان لیگ لالیگا با (حداقل paceهشتاد و شش 🔥یا بالاتر)یک گل و یک پاس گل در هر بازی کسب کنید✅😊🔥🔥🔥
___________________

خرید کوین فیفا