در گروه ها و کانال هایی که درمورد فیفا بحث و تبادل نظر می کنند یکی از مواردی که مدت هاست با اون دست و پنجه نرم می کنیم، تلفظ غلط و نادرست لغات کاربردی و رایج در بازی فیفا (خصوصا در بخش آلتیمیت) است؛ به همین دلیل مجموعه ای از این لغات بهمراه تلفظ صحیح اون ها رو در زیر لیست کردیم تا کمکی بشه برای رفع این مشکل ناپسند:

کوین فیفا

مجموعه ای از لغات فات بهمراه تلفظ صحیح آن ها

✅ Ultimate 🔍 تلفظ به فارسی: آلتیمِیت

✅ Icon 🔍 تلفظ به فارسی: آیکان

✅ FUT 🔍 تلفظ به فارسی: فات

این کلمه در اصل مخفف
Fifa Ultimate Team
هستش، داخل خود بازی “فات” تلفظ میشه.
ولی جاهای دیگه در اسم های خاص تقریبا سلیقه ای هستش و “فوت” هم تلفظ میشه مثل اسم سایت ها،کانال ها، پیج ها و…

✅ Legendary 🔍 تلفظ به فارسی: لِجِندِری

✅ basic 🔍 تلفظ به فارسی: بِیسیک

✅ Advanced 🔍 تلفظ به فارسی: اَدوَنسد

✅ Swap 🔍 تلفظ به فارسی : سواَپ

✅ Nation 🔍 تلفظ به فارسی: نِیشِن

✅ Staff 🔍 تلفظ به فارسی: استَف

✅ Manager 🔍 تلفظ به فارسی: مَنِیجِر

✅ Sniper 🔍 تلفظ به فارسی: اسنایپِر

✅ Architect 🔍 تلفظ به فارسی: آرکیتِکت

✅ Maestro 🔍 تلفظ به فارسی: مایسترُ

✅ Glove 🔍 تلفظ به فارسی: گِلاو

✅ Region 🔍 تلفظ به فارسی: ریجِن

✅ Division 🔍 تلفظ به فارسی: دیویژِن

✅ Daily 🔍 تلفظ به فارسی: دِیلی

✅ Hunter 🔍 تلفظ به فارسی: هانتِر

✅ Modifier 🔍 تلفظ به فارسی: مُدیفایِر

✅ Midfielder 🔍 تلفظ به فارسی: میدفیلدِر

✅ Deal 🔍 تلفظ به فارسی: دیل

✅ Chemistry 🔍 تلفظ به فارسی: کِمیستری

✅ Anchor 🔍 تلفظ به فارسی: اَنکِر

✅ Shadow 🔍 تلفظ به فارسی: شَدُ

✅ Rare 🔍 تلفظ به فارسی: رِر – رِیر

✅ Consumables 🔍 تلفظ به فارسی: کانسومِبِلز

✅ Region 🔍 تلفظ به فارسی: ریجن

✅ Engine 🔍 تلفظ به فارسی: اِنجین

✅ Squad 🔍 تلفظ به فارسی: اسکواد

✅ Badges 🔍 تلفظ به فارسی: بَجز

✅ Rivals 🔍 تلفظ به فارسی: رایواِلز

✅ Marquee 🔍 تلفظ به فارسی: مارکی

✅ Hybrid 🔍 تلفظ به فارسی: هایبرید

✅ Stats 🔍 تلفظ به فارسی: استَتز

✅ Invest 🔍 تلفظ به فارسی: اینوِست

✅ Trade 🔍 تلفظ به فارسی: تِرِید

✅ Flip 🔍 تلفظ به فارسی: فیلیپ

✅ Futties 🔍 تلفظ به فارسی: فاتیز

✅ Coin 🔍 تلفظ به فارسی: کُین

تهیه شده توسط مهیار میری

خرید کوین فیفا