شرایط گرفتن کارت بلعربی

Dribbled delibery

🔻سه تا پاس گل درعمق در  سه بازی مختلف رایوالز  با یک هافبک بدید که دریبلش بالای ۸۵ باشه

skillfully driven

🔻۲ تا گل لو دریون در ۲ بازی مختلف رایوالز با یک هافبک بزنید که ویک فوت و اسیکلش ۴ باشه

cross-fire

🔻با یک بازیکن از لیگ آلمان در ۵ تا بازی رایوالز با سانتر پاس گل بدی

midifiel maestro

🔻در ۷ بازی رایوال با یک بازیکن که پستش هافبک باشه گل و پاس گل بدید

شرایط گرفتن کارت لوکاس پاکوئتا

thorough vision

🔻۲ تا پاس گل عمق در ۲ بازی اسکواد بتل بدید( حداقل رو پروفنشنال)

samba sweet spot

🔻سه تا گل والی با بازیکن برزیلی در اسکواد بتل با درجه ورلد کلس

seria a skill

🔻۲تا گل در ۵ بازی اسکواد بتل ( هر بازی ۲ گل ) با یک بازیکن از لیگ ایتالیا که اسکیلش ۴ باشع بزنید

world class pass

🔻در ۷ بازی اسکاد بتل هر بازی ۲ پاس گل با یک بازیکنی(هافبک ) بدید که ویک و اسکیلش ۵ باشه بازیو باید حتما ببرید (سطح ورلد کلس)

 

خرید کوین فیفا